KOMPLEXNÉ PREVÁDZKOVANIE
ENERGETICKÝCH ZDROJOV

Global Energy Services sa mení na

Aktuálne informácie o nás nájdete na webe

O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť Global Energy Services, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti so zabezpečovaním prevádzky, pravidelnou údržbou a servisom energetických zariadení využívajúcich OZE. Patrí do skupiny WEON Group, a.s., kde vývoj a realizáciu projektov na využitie OZE na výrobu elektriny zabezpečuje spoločnosť green energy slovakia, s.r.o., ktorá v období rokov 2003 až 2004 realizovala a uviedla do prevádzky 3 veterné parky s celkovým inštalovaným výkonom 5,14 MW, 2010-2011 realizovala a uviedla do prevádzky 16 fotovoltaických elektrárni, ktorých inštalovaný výkon je od 0,585 MWp do 1,200 MWp, celkový inštalovaný výkon je 15,045 MWp a v roku 2013 zrealizovala a uviedla do prevádzky 2 bioplynové stanice s celkovým inštalovaným výkonom 1,998 MW.

V súčasnosti spravujeme celkovo 23 energetických zariadení, s celkovým inštalovaným výkonom 27,18 MW.

Referencie

Referencie

V súčasnosti spravujeme celkovo 23 energetických zariadení, s celkovým inštalovaným výkonom 27,18 MW.


Slnečná energia

Slnečná energia

Solárny park PATAŠ

Nainštalovaných 4 760 panelov Moser Baer Photo Voltaic Ltd. s celkovým inštalovaným výkonom 0,98 MWp
Rozprestiera sa na ploche 28 331 m2
Predpokladaná ročná výroba 1 100 000 kWh
Pokryje spotrebu 250 domácností
Úspora 750 ton CO2 za rok
Uvedený do prevádzky v roku 2010


Solárny park TESÁRSKE MLYŇANY

Projekt pozostáva z dvoch samostatných častí s výkonom 1,000 MWp a 1,200 MWp, každá s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 2,200 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 29 360 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 76 500 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 350 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 560 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 645 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.


Solárny park LIŠOV

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,585 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 7 750 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 20 961 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 580 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 140 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 410 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.


Solárny park TEKOVSKÉ NEMCE

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,780 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 10 240 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar.
Rozloha parku je 57 309 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 870 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 210 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 610 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.


Solárny park VEĽKÉ ÚĽANY

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 13 400 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 32 399 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 100 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 260 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 770 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.


Solárny park ALEKŠINCE

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 10 240 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar.
Rozloha parku je 71 582 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 075 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 260 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 750 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.


Solárny park BISKUPICE

Projekt pozostáva zo štyroch samostatných častí, každá s výkonom 0,999 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 3,996 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 51 600 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 124 385 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 4 628 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 110 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 3 240 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park RUMINCE

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 12 900 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 37 969 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 157 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 280 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 810 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park CHYŽNÉ

Projekt pozostáva z dvoch samostatných častí, každá s výkonom 0,999 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 1,998 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 23 520 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar.
Rozloha parku je 94 126 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 070 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 500 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 450 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park ČERVENICA

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,800 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 300 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 2 244 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi.
Rozloha parku je 31 627 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 929 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 220 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 650 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park KOBYLY II.

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 538 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 3 696 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi.
Rozloha parku je 33 210 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 116 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 270 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 780 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park TUŠICE II.

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,600 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 132 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 656 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi.
Rozloha parku je 33 148 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 732 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 170 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 512 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park DOLNÝ BADÍN

Projekt pozostáva zo šiestich samostatných častí, každá s výkonom 0,999 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 2,997 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 13 320 fotovoltaických polykryštalických panelov Suntech.
Rozloha parku je 94 126 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 3 489 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 840 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 2 440 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park POĽANY

Pozostáva z dvoch samostatných častí, každá s výkonom 0,999 MWp a vlastným bodom pripojenia do Distribučnej sústavy.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 4 872 fotovoltaických tenkovrstvých panelov MASDAR s celkovým inštalovaným výkonom 2 x 0,999 MWp.
Rozprestiera sa na ploche 57 294 m2
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 300 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 540 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 610 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park FULIANKA I.

V solárnom parku je nainštalovaných spolu 2 170 fotovoltaických tenkovrstvých panelov MASDAR s celkovým inštalovaným výkonom 0,890 MWp.
Rozprestiera sa na ploche 34 090 m2
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 130 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 250 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 730 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park NOVÝ RUSKOV

V solárnom parku je nainštalovaných spolu 2 412 fotovoltaických tenkovrstvých panelov MASDAR s celkovým inštalovaným výkonom 0,989 MWp.
Rozprestiera sa na ploche 30 000 m2
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 150 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 270 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 805 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.


Solárny park VARHAŇOVCE

V solárnom parku je nainštalovaných spolu 2 436 fotovoltaických tenkovrstvých panelov MASDAR s celkovým inštalovaným výkonom 0,999 MWp.
Rozprestiera sa na ploche 35 075 m2
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 150 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 270 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 805 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Veterná energia

Veterná energia

Veterný park CEROVÁ

Projekt pozostáva zo štyroch veterných elektrární Vestas V 47/660, každá s inštalovaným výkonom 0,66 MW. Celkový inštalovaný výkon je 2,640 MW.
Ročná produkcia tvorí viac ako 5 000 000 kWh elektriny
Vyrobená energia pokryje spotrebu 1 200 domácností za rok.
Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 3 500 ton CO2 za rok.
Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2003.


Veterný park MYJAVA, lokalita Ostrý Vrch

Projekt pozostáva z jednej veternej elektrárne Vestas V 39/500 s inštalovaným výkonom 0,500 MW.
Ročná produkcia tvorí viac ako 5 000 000 kWh elektriny
Vyrobená energia pokryje spotrebu 1 200 domácností za rok.
Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 3 500 ton CO2 za rok.
Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2003.


Veterný park SKALITÉ

Projekt pozostáva zo štyroch veterných elektrární Vestas V 39/500 každá s inštalovaným výkonom 0,500 MW. Celkový inštalovaný výkon je 2,00 MW.
Ročná produkcia tvorí viac ako 1 500 000 kWh elektriny
Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 1 050 ton CO2 za rok.
Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2004.
V roku 2008 bola prevádzka veterných elektrární ukončená.

Bio energia

Bio energia

Bioplynová stanica KOŠ

V projekte je umiestnená jedna kogeneračná jednotka s výkonom 0,999 MW s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.
Elektrická energia je vyrábaná z bioplynu, ktorý vzniká spracovaním odpadových surovín zo živočíšnej a rastlinnej výroby.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 8 200 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 900 domácností za rok.
  Výrobou elektriny v bioplynovej stanici dochádza k úspore 5 740 ton CO2 za rok.
Bioplynová stanica bola uvedená do prevádzky v roku 2013.


Zber a zhodnocovanie BRO KOKŠOV - BAKŠA

V projekte je umiestnená jedna kogeneračná jednotka s výkonom 0,999 MW s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.
  Elektrická energia je vyrábaná z bioplynu, ktorý vzniká spracovaním biologicky rozložiteľných odpadov.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 8 200 000 kWh.
  Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 900 domácností za rok.
  Výrobou elektriny v bioplynovej stanici dochádza k úspore 5 740 ton CO2 za rok.
  Bioplynová stanica bola uvedená do prevádzky v roku 2013.

Kontakt

Kontakt

Global Energy Services, s.r.o.
Člen skupiny WEON group, a.s.
Mraziarenská 6
821 08 Bratislava

service@greenenergy.sk